Header Ads

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας έως το 2020


Το χρονοδιάγραμμα και τις προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας για την πολιτική που θα ακολουθήσει τα επόμενα τρία χρόνια, περιγράφει κανονιστική πράξη, με την υπογραφή του υπουργού Υγείας Α. Ξανθού, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Στο έγγραφο καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι άξονες παρεμβάσεων και δίνεται έμφαση στην απρόσκοπτη και έγκαιρη πρόσβαση των πολιτών στις δημόσιες δομές υγείας, αλλά και ρυθμίσεις για την καλύτερη λειτουργία τους.

Το υπουργείο Υγείας τονίζει ότι παραμένει προτεραιότητα «η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών σε καθολική και ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες δομές, σε ασφαλή και ποιοτική υγειονομική φροντίδα και σε αξιόπιστες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Δημόσιας Υγείας».

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει την ανάγκη για λήψη μέτρων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την εξάλειψη των εμποδίων στην πρόσβαση και την άρση των υγειονομικών ανισοτήτων. Επίσης, στόχος παραμένει η αποσυμφόρηση των μεγάλων κεντρικών νοσοκομείων και η ανάληψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από υπηρεσίες που θα λειτουργούν διάσπαρτες σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τους άξονες δράσης προβλέπεται «ανάπτυξη σε όλη τη χώρα, Δικτύου Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), μέσω αποκεντρωμένων δομών (Τοπικών Μονάδων Υγείας-ΤΟΜΥ) και Κέντρων Υγείας αγροτικού και αστικού τύπου). Στόχος είναι οι ΤΟΜΥ να αποτελέσουν το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρέχοντας ολιστική, συντονισμένη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας».

Επίσης, στόχος του υπουργείου είναι η βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας των εξειδικευμένων κλινικών και διαγνωστικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι σημερινές δομές ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας και Μονάδες ΠΕΔΥ, αλλά και «η αναβάθμιση της ετοιμότητας και ανταποκρισιμότητας της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας μέσω της επιχειρησιακής και λειτουργικής ενίσχυσης του ΕΚΑΒ» .

Για τα επείγοντα περιστατικά, στόχος παραμένει η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, ώστε αυτά να φτάνουν στα νοσοκομεία μέσω της ανάπτυξης αυτόνομων (διοικητικά-λειτουργικά) Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), στελεχωμένων με γιατρούς εξειδικευμένους στην επείγουσα ιατρική.

«Η ορθολογική διαχείριση των ασθενών που χρειάζονται εντατική θεραπεία, με συγκεκριμένα κλινικά κριτήρια εισαγωγής και παραμονής σε ΜΕΘ-ΜΑΦ-ΜΕΝΝ και με διαφάνεια- επιστημονική εγκυρότητα στην προτεραιοποίηση όσων περιστατικών βρίσκονται σε λίστα αναμονής» είναι στα σχέδια του υπουργού Υγείας, τα οποία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2020.

Στο έγγραφο περιγράφονται επίσης δράσεις που αφορούν τη λειτουργική αναβάθμιση των δημόσιων δομών αποθεραπείας-αποκατάστασης και την ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, νομοσχέδιο για την οποία υπήρξε πρόσφατα.

Στόχος «η σταδιακή ολοκλήρωση της απο-ασυλοποίησης των χρονίως ψυχικά πασχόντων, με μετασχηματισμό των ασυλικών δομών και παράλληλη ανάπτυξη στεγαστικών δομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στην κοινότητα».

Έμφαση επίσης θα δοθεί στην ανάπτυξη πρωτοβάθμιων και κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε κάθε τομέα ψυχικής υγείας και στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

«Διαφανή, χωρίς αποκλεισμούς, σύγχρονη και αποτελεσματική διακυβέρνηση των υπηρεσιών υγείας, με συμμετοχικότητα, δημόσια λογοδοσία, κοινωνικό έλεγχο και σχεδιασμό των υπηρεσιών, με κριτήριο την αποκέντρωση, την τομεοποίηση και τις τεκμηριωμένες ανάγκες υγείας του πληθυσμού» φιλοδοξεί να εφαρμόσει έως το 2020 το υπουργείο Υγείας, αλλά και ανάπτυξη συστημικής και ατομικής λογοδοσίας κατά την παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, θεραπείας και εξυπηρέτησης του πολίτη.

Σημαντικός στόχος παραμένει η πάταξη της γραφειοκρατίας, με αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της πληροφορικής, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και επικέντρωση στην εξυπηρέτηση του.

Ένας ακόμη στόχος που τίθεται είναι η «απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών των υπηρεσιών του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, κατά 30%, με στόχο έως το 2020 να μειωθεί κατά 60%». Επίσης, γραφείο «χωρίς χαρτί» (ηλεκτρονική διεκπεραίωση ώστε να μειωθεί η χρήση χαρτιού) των υπηρεσιών του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, κατά 20%, με στόχο έως το 2020 να αυξηθεί στο 60%.

Τέλος, τρίτος στρατηγικός στόχος του υπουργείου Υγείας παραμένει η βιώσιμη χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, με συνέργεια των πόρων από τη γενική φορολογία και το Ασφαλιστικό Σύστημα, με εξάλειψη των «καταστροφικών» ιδίων δαπανών των πολιτών και των οικονομικών εμποδίων στην καθολική κάλυψη του πληθυσμού. Επίσης, στόχος παραμένει ο ουσιαστικός έλεγχος της προκλητής ζήτησης, της σπατάλης και της διαφθοράς στο Σύστημα Υγείας και συμπληρωματική-επικουρική λειτουργία του ιδιωτικού τομέα στην κατεύθυνση της πλήρους κάλυψης των υγειονομικών αναγκών των πολιτών.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια