Header Ads

Νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας

http://www.avgi.gr/documents/10179/0/%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91+-+%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%99+%CE%99/16dcb578-a7e4-472b-bf3d-7926dfdec57e?t=1433679815741&imageThumbnail=3
Ενισχύεται η διαδικασία διεκδίκησης των δεδουλευμένων, ισχυροποιούνται οι μηχανισμοί ελέγχου στην αγορά εργασίας, απαλλάσσονται από εισφορές οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν "κλείσει βιβλία"

Με το βλέμμα στην κοινωνία και με στόχο την επίλυση χρόνιων προβλημάτων στην εργασία, την ασφάλιση και την κοινωνική προστασία και ένταξη, το υπουργείο Εργασίας προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή σειρά διατάξεων που -όπως αποκαλύπτει η “Αυγή” της Κυριακής- θα βοηθήσουν καθοριστικά στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων των εργαζομένων, όπως είναι η απλήρωτη εργασία, η ενίσχυση της διαδικασίας διεκδίκησης δεδουλευμένων αποδοχών, η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και της θέσης του εργαζόμενου σε περιπτώσεις καταστρατήγησης των δικαιωμάτων του από τους εργοδότες.

Ταυτόχρονα, με το ίδιο νομοσχέδιο, προβλέπεται η απαλλαγή των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων από εισφορές στην περίπτωση που δεν ασκούν το επάγγελμα ( και έχουν κλείσει τα βιβλία τους), ενισχύονται τα μέτρα υπέρ της μητρότητας και δίνεται παράταση στη χορήγηση αναπηρικής σύνταξης για έξι μήνες, αν εκκρεμεί εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων.

Αναλυτικά οι διατάξεις του νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, προβλέπουν:

* Γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική αναγγελία, στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ», της οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου και της καταγγελίας ή λήξης της σύμβασης εργασίας το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας ή λήξης της σύμβασης.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση προστατεύονται οι εργαζόμενοι από την αναληθή αναγγελία εκ μέρους του εργοδότη οικειοθελούς αποχώρησής τους. Δεδομένου ότι η αναγγελία αυτή δεν γνωστοποιείται στον εργαζόμενο, ο τελευταίος κινδυνεύει να χάσει δικαιώματα, όπως π.χ. να μην μπορεί τυπικά να ζητήσει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή να το πληροφορηθεί για πρώτη φορά μετά από τρεις μήνες, με αποτέλεσμα να έχει παρέλθει η προθεσμία για την αναγνώριση της άκυρης απόλυσής του από τον εργοδότη. Επίσης αποτρέπεται η στρέβλωση του να μπορεί κάποιος εργοδότης να εκμεταλλευτεί αδήλωτη εργασία στο διάστημα των οκτώ ημερών, μέσα στο οποίο σήμερα μπορεί να δηλώσει στον ΟΑΕΔ την καταγγελία της σύμβασης ή την οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένου ή τη λήξη της σύμβασης.

"Απεγκλωβισμός" για τους απλήρωτους

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται διάταξη που θα μειώνει τον χρόνο αναμονής για την εκδίκαση των διαφορών μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών. Παράλληλα, θα παρέχεται το δικαίωμα παράστασης των εργαζομένων ως «πολιτικής αγωγής» στις δίκες και την απαλλαγή από την καταβολή δικαστικού ενσήμου για ποσά έως 20.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

1. Δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής σε ποινικές δίκες των εργαζομένων για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών από τον εργοδότη τους, ενώ σήμερα αποκλείονται.

2. Σύντομη δικάσιμος για την εκδίκαση των διαφορών αυτών.

3. Απαλλαγή του εργαζόμενου από την καταβολή δικαστικού ενσήμου όταν ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωμής για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών. Η απαλλαγή θα ισχύει για ποσά έως 20.000 ευρώ και προβλέπει την καταβολή μειωμένου δικαστικού ενσήμου, 4 τοις χιλίοις, για το ποσό που υπερβαίνει τις 20.000

Σύμφωνα με νομικούς και εργατολόγους, με τη συγκεκριμένη διάταξη ενισχύεται πρακτικά η πλευρά των εργαζομένων να αποκτήσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έναν άμεσα εκτελεστό τίτλο που θα τους επιτρέψει, με μόνη την έκδοσή του, να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος εργοδοτών που παραβιάζουν την υποχρέωση καταβολής δεδουλευμένων. Εδώ να σημειώσουμε ότι πρόσφατα η κυβέρνηση έκανε δεκτή τροπολογία του ΚΚΕ σύμφωνα με την οποία η μη καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

* Ενισχύεται το πλαίσιο ενημέρωσης και υπεύθυνης διαβούλευσης εργαζομένων και εργοδοτών, εξασφαλίζεται η πληρότητα της διαδικασίας και η διαφάνεια των διαβουλεύσεων.

Το πλαίσιο που τίθεται στοχεύει στο να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις που τους αφορούν και να αποτρέψει τη λήψη σοβαρών αποφάσεων εις βάρος τους, χωρίς να έχουν προηγηθεί επαρκείς διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης.

Προστασία της μητρότητας

* Κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των γυναικών που εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας είτε ως φέρουσες είτε ως παραγγέλλουσες μητέρες.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη η προστασία των μητέρων αφορά τις άδειες και τα πάσης φύσεως επιδόματα, τα οποία δικαιούνται πλέον με τον ίδιο τρόπο όπως και οι φυσικές μητέρες. Ακόμα, θεσπίζεται η χορήγηση ειδικής άδειας και για γονείς τέκνων με βαριά νοητική στέρηση, σύνδρομο Down και αυτισμό. Επίσης επεκτείνεται η προστασία από την απόλυση, που παρέχεται λόγω μητρότητας στις φυσικές μητέρες, στις εργαζόμενες που βρίσκονται στη διαδικασία υιοθεσίας καθώς και στις εργαζόμενες, τεκμαιρόμενες και κυοφόρους μητέρες, που εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια