Header Ads

Φορολογικό θαύμα! Φανερώθηκαν 5 δισ.

Τρέχουν να δηλώσουν τα αδήλωτα- φοβούνται τα στοιχεία από ξένες τράπεζες. Οι εισπράξεις έχουν υπερβεί τα 300 εκατ. ευρώ, δέκα μέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία.


Λίγες μέρες προθεσμία έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι με καταθέσεις στο εξωτερικό και στο εσωτερικό - είτε βρίσκονται στις περιβόητες «λίστες» είτε όχι - για να προσέλθουν στην εφορία και να αποκαλύψουν εισοδήματα, προκειμένου να αποφύγουν τα εξοντωτικά πρόστιμα. Αν προσπαθήσουν να ξεφύγουν πάλι, η εφορία θα τους εντοπίσει αργά ή γρήγορα, μέσω των εκτεταμένων διασταυρώσεων που πραγματοποιεί.

Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου οι τράπεζες υποχρεούνται να αποστείλουν στο taxis στοιχεία για τις καταθέσεις και γενικότερες επενδύσεις όλων των πελατών τους. Στοιχεία για καταθέσεις Ελλήνων θα στείλουν επίσης οι τράπεζες 54 χωρών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου που λήγει η προθεσμία για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων.

Τα αποτελέσματα της επιχείρησης «οικειοθελούς αποκάλυψης» είναι ιδιαίτερα θετικά και ξεπερνούν τις προσδοκίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: Ενώ είχε προϋπολογίσει να εισπράξει 200 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις έχουν ήδη υπερβεί τα 300 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν φόρους αποκρυβέντων εισοδημάτων περίπου 5 δισ. ευρώ. Μεχρι στιγμής πάνω από 70.000 φορολογουμένοι έχουν υποβάλει οικειοθελή δήλωση για μη δηλωθέντα εισοδήματα παρελθόντων ετών.

Πηγές της ΑΑΔΕ εκτιμούν ότι το τελικό ποσό θα είναι πολύ υψηλότερο, καθώς αναμένεται επιτάχυνση της προσέλευσης στο τελευταίο δεκαήμερο, πριν εκπνεύσει η προθεσμία στις 30 Σεπτεμβρίου.

Αυτό δείχνει, πως στα προηγούμενα χρόνια το φορολογικό σύστημα επέτρεπε την απόκρυψη ορισμένων μορφών εισοδημάτων, από διάφορες επαγγελματικές ομάδες και συναλλαγές, αλλά πλέον με το ηλεκτρονικό δίχτυ, που έχει απλώσει η ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με άλλες χώρες του εξωτερικού, με τη συνδρομή και των στοιχείων που προέρχονται από τις λίστες, ένα τμήμα τους αποκαλύπτεται.

Κάποιοι αναγκάστηκαν

Από τους φορολογούμενους που υπέβαλαν δήλωση οικειοθελούς αποκάλυψης, μεγάλο μέρος εντοπίστηκε από την ΑΑΔΕ στους οποίους εστάλησαν σημειώματα, προκειμένου να προσέλθουν στην οικεία ΔΟΥ να ρυθμίσουν την υπόθεσή τους.

Σε μια άλλη μερίδα, είχαν καταλογιστεί πρόστιμα και οι υπόχρεοι έσπευσαν να ενταχθούν στη ρύθμιση, προκειμένου να μειώσουν το κόστος.

Σημειώνεται ότι το κόστος της οικειοθελούς συμμόρφωσης κυμαίνεται μεταξύ 30% και 60%, ανάλογα με το χρόνο απόκρυψης. Όμως, για όσους μείνουν εκτός ρύθμισης φτάνει στο 120%(!) του ποσού που δεν δηλώθηκε.
Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Στην περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου, ο πρόσθετος φόρος ανέρχεται στο 36%, ενώ σε διαφορετική περίπτωση στο 18%.

Φοβίζει το ηλεκτρονικό μπλόκο

Οι περισσότεροι έχοντες αδήλωτα εισοδήματα, φοβήθηκαν το ηλεκτρονικό δίχτυ της ΑΑΔΕ, ενώ μεταξύ αυτών που έσπευσαν να ενταχθούν είναι οι ευρισκόμενοι στις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς, όπως και στα 65 CDs. Επίσης, ο φόβος εντάθηκε από τα στοιχεία που συλλέγει η ΑΑΔΕ από ελληνικές και ξένες τράπεζες για καταθέσεις.

Έως τις 25 Σεπτεμβρίου οι ελληνικές τράπεζες θα αποστείλουν στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία για τις καταθέσεις και γενικά χρηματοοικονομικές επενδύσεις των πελατών τους, τα οποία φυσικά θα διασταυρωθούν με τις φορολογικές δηλώσεις των δικαιούχων.

Επίσης, έως το τέλος Σεπτεμβρίου οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα λάβουν από τράπεζες 54 χωρών, στοιχεία για καταθέσεις καταθέσεων και άλλων στοιχείων κινητής περιουσίας φορολογικών κατοίκων Ελλάδας.

Θα ακολουθήσει δεύτερο κύμα στοιχείων, καθώς μέχρι το τέλος του 2018, θα ληφθούν στοιχεία από επιπλέον 30 χώρες.

Όλα αυτά φέρνουν προ διλήμματος όσους έχουν μη δηλωμένες καταθέσεις: Να τις εμφανίσουν και να πληρώσουν ένα μέρος του προστίμου και των προσαυξήσεων ή να συνεχίζουν το «κρυφτό» με το ρίσκο των υψηλότερων προστίμων;

Τα στοιχεία από ξένες τράπεζες

Σημειώνεται, πως η χώρα μας έχει πλέον ενταχθεί στην πλατφόρμα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών φορολογικού και τραπεζικού χαρακτήρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που στοχεύει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που γίνεται μέσω διασυνοριακών συναλλαγών και απόκρυψης εισοδημάτων που παράγονται εκτός της χώρας που φορολογούνται οι πολίτες.

Με βάση τη συμφωνία, τα στοιχεία που θα αποστέλλουν οι ξένες τράπεζες στις ελληνικές αρχές αφορούν:

1. Καταθετικούς λογαριασμούς.

2. Λογαριασμούς θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια).

3. Ασφαλιστήρια συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια προσόδων.

4. Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον Δηλωτέο Λογαριασμό.

5. Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον Δηλωτέο Λογαριασμό κατά το έτος αναφοράς.

6. Αξία και υπόλοιπο λογαριασμού (τραπεζικού κ.ά.).

Δεν υπάρχουν σχόλια